V záložke Záujmová umelecká činnosť si môžete stiahnuť nové propozície súťaží na rok 2023. Tešíme sa na spoluprácu s vami a prajeme vám veľa úspechov!
Propozície súťaží na rok 2023 a aktuálne OZNAMY - NOVÉ!!!

.

.


.

..

NOVÉ PROPOZÍCIE NA ROK 2023 A AKTUÁLNE OZNAMY

 

 

AMFO 2023  - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie - 51. ročník  - NOVÉ!!!

 

CINEAMA 2023 - XXXI. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby - NOVÉ!!!

 

Pre zjednodušenie prihlasovania účastníkov do súťaže AMFO a CINEAMA, je k dispozícii video, ktoré je návodom ako sa do súťaže prihlásiť.

https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

 


 

MY STREET FILMS SK 2023

www.mystreetfilms.nocka.sk

 

 

 

 


 

 

 

Propozície súťaže DIGITFOTO GALANTA 2023

/Propozície súťaže budú uverejnené v mesiaci marec./

 

DIGITFOTO  GALANTA  2023  XXI. ročník celoslovenskej súťaže
a prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby
s medzinárodnou účasťou

 

 

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 


 

Propozície súťaže DIVERTIMENTO MUSICALE 2023 

 

DIVERTIMENTO MUSICALE 2023 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby - NOVÉ!!!

  

MALÉ DIVADELNÉ DOSKY 2023
- okresná súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
- NOVÉ!!!

(Názov súťaže na celoštátnej úrovni: Zlatá priadka 2023 - celoštátna postupová súťaž
a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti)

 

 


 

 

TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ... - Okresná súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov 2023 - NOVÉ!!!

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Eniki beniki 2023 - 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov)

 

 


 

 

MUZIKA HRAJ... - Okresná súťaž a prehliadka hudobného folklóru 2023 - NOVÉ!!!

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Vidiečanova Habovka 2023 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru)

 

 

 


 

 

NOSITELIA TRADÍCIÍ - Okresná súťaž a prehliadka folklórnych skupín 2023 - NOVÉ!!!

(Názov súťaž na celoštátnej úrovni: Nosiletia tradícií 2023 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín)

 

 


 

 

ČARO SLOVA 2023 - NOVÉ!!!

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých


 !!! INFORMÁCIE !!!

 

Pokyny ohľadom organizácie súťaže Hviezdoslavov Kubín (Čaro slova - okresné kolá v Galante):

Galantské osvetové stredisko, ako organizátor okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Galante, plánuje uskutočniť podujatie Čaro slova v Galantskom osvetovom stredisku v týchto termínoch:

28. 3. 2023 (utorok) - I. kategória od 8.30 hod.

29. 3. 2023 (streda) - II. kategória od 8.30 hod.

30. 3. 2023 (štvrtok) - III. od 8.30 hod. a IV. kategória
(pri IV. kategórii bude hodina ešte upresnená)

 

Prihlasovanie do okresnej súťaže je spustené do 10. 3. 2023 pre recitátorov vo všetkých kategóriách.

Vyhlasovateľ súťaže pripravil videonávod, ako pracovať v elektronickom prihlasovacom systéme.

Video pre účastníkov Hviezdoslavovho Kubína je návodom na to, ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťažehttps://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

 
Pedagógovia prihlasujú recitátorov do okresného kola súťaže do 10. marca 2023 na tejto webovej stránkewww.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Link, na ktorom nájdete celoslovenské propozície k Hviezdoslavovmu Kubínu na rok 2023 a ďalšie zaujímavé informácie:
 
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/ 

 

O prípadných zmenách vás budeme informovať.

 

 


 

 

Tvorivo-umelecká súťaž pre deti a mládež

3. ročník

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

 - výtvarná, fotografická a literárna súťaž s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti 53. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2023

 

 

 

KLIK:

Propozície súťaže, prihláška, propagačný plagát k súťaži

 

 

 

Výtvarné súťaže:


ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2023 - XXIV. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

  JA A MOJE OBĽÚBENÉ KVETY - 21. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta  - NOVÉ!!!

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2023 - XXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu - NOVÉ!!! 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2023 - 19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mlád - NOVÉ!!!

  VESMÍR OČAMI DETÍ 2023 - XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže - NOVÉ!!!

  VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023 - 60. ročník okresnej tvorivej súťaže meprofesionálnej výtvarnej tvorby


Pre zjednodušenie prihlasovania účastníkov do súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM, je k dispozícii video, ktoré je návodom ako sa do súťaže prihlásiť.

https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2023 - 19. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja - NOVÉ!!! 
 

 


 

ASTRONÓMIA

 

Čo vieš o hviezdach? 2023 - propozície a prihláška - NOVÉ!!!

Regionálne kolo vedomostnej súťaže z oblasti astronómie

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia