Galantské osvetové stredisko v rámci podpory vzdelávacích a kreatívnych aktivít organizuje v poradí 11. ročník tvorivo-prezentačných podujatí pod názvom Stretnutie vo farbách.
Stetnutie vo farbách 2023

 

Stretnutie vo farbách

- vzdelávanie a tvorivé dielne

 

Aktivita Stretnutie vo farbách rozvíja v roku 2023 podmienky pre vzdelávanie a prezentáciu tvorivých umeleckých zručností záujemcov z Galantského regiónu, využívajúcich svoj voľný čas výtvarnými aktivitami. Organizátorom tvorivých dielní a verejnej prezentácie diel je Galantské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom projektu.

Stretnutie vo farbách je stretnutím s umením, ktoré dáva záujemcov možnosť zdokonaľovať sa vo výtvarnej tvorbe prostredníctvom aktívnej činnosti i zároveň im aj umožňuje zviditeľniť svoju kreativity počas verejnej exteriérovej prezentácie. Dve tvorivé stretnutia pre účastníkov rôznych vekových kategórií, sa uskutočnia v dňoch 20. a 27. júna 2023 v priestoroch Galantského osvetového strediska, pod gesciou renomovaných odborníkov, ktorí im umožnia osvojiť si nové poznatky a zručnosti.

Výstavná prezentácia z tvorby účastníkov dielní sa bude realizovať dňa 30. júna 2023 v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Zúčastnení autori budú mať k dispozícii výtvarný materiál. Kreatívno-edukačné podujatia pod názvom Stretnutie vo farbách umožňujú účastníkom objavovať nové zaujímavé výtvarné techniky, poskytujú inšpirácie k tvorbe a cez vzájomnú interaktivitu zúčastnených tvorcov sú nápomocné pri zvyšovaní ich umeleckej kvality.

 

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia