Galantské osvetové stredisko uskutoční kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry, ktoré sa budú konať 10. septembra v Renesančnom kaštieli v Galante a 22. septembra v Mestskom múzeu v Seredi.
Týždeň židovskej kultúry

 

Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry

 

V Galantskom regióne sa každoročne pripájame k tým, ktorí v európskych krajinách vždy začiatkom septembra konajú spomienkové podujatia zamerané na prezentáciu židovského kultúrneho dedičstva. Tieto podujatia sú oslavou kreativity, spomienkou na históriu, sú prezentáciou hodnotných umeleckých artefaktov. Organizátorom podujatí bude Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa budú konať 10. septembra v Renesančnom kaštieli v Galante a 22. septembra v Mestskom múzeu v Seredi. Podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa realizujú za finančnej podpory Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Podujatiami sa snažíme predstaviť naším obyvateľom bohatú židovskú kultúru a jej umeleckú jedinečnosť a chceme podporiť rozvoj židovskej kultúry, pretože židovské obyvateľstvo má v našom regióne hlboké tradície.

Publiku v Galante sa predvedie zoskupenie Cimbal trio Dezidera Axmanna. V ich podaní si návštevníci vypočujú zmes krásnych židovských melódií. Cimbalista a hudobný pedagóg Dezider Axmann pochádza z Lučenca z muzikantskej rodiny. Hru na cimbal študoval na Konzervatóriu v Košiciach a v štúdiu pokračoval aj na Akadémii umení v Banskej  Bystrici. V roku 2000 založil koncertnú hudobnú formáciu, s ktorou absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí. Druhým hudobným hosťom na výnimočnom koncerte v Galante bude zoskupenie pod názvom Farkaš duo, ktoré tvoria talentovaní muzikanti, huslista Imrich Farkaš a klavirista Pavol Farkaš. Virtuóznu hru Imricha Farkaša mali možnosť obdivovať návštevníci mnohých kultúrnych podujatí u nás na Slovensku i v zahraničí. Vycibrená husľová technika a interpretačný fíling robia z Imricha Farkaša žiadaného koncertného umelca. V Galante v premiére s klaviristom  Pavlom Farkašom predvedú známe skladby židovskej hudobnej kultúry.

Súčasťou podujatia v Galante je popri hudobnom programe aj výstava diel vystrihovaných z papiera izraelskej umelkyne Esther Shilo, ktorá sa narodila v  Tel Avive, avšak k našej krajine ju viažu rodinné a  priateľské vzťahy, pretože obaja jej rodičia pochádzali zo Slovenska, otec z Cífera a matka z obce Lula z  Levického okresu. Po tom, čo prežili holokaust na Slovensku, sa v roku 1948 vysťahovali do Izraela. Aktuálna výstava potrvá do 30. septembra 2020 a predstavuje výber z jedinečnej a vzácnej kolekcie diel izraelskej umelkyne so slovenskými koreňmi, ktorá dodnes „kreslí“ nožnicami.

V Mestskom múzeu v Seredi sa v programe predstaví speváčka Jana Orlická s hudobným dopovodom. Jana Orlická je vynikajúca slovenská multižánrová speváčka, ktorá  pochádza z Banskej Bystrice a už takmer 25 rokov účinkuje na domácich i zahraničných pódiách v rôznych žánroch a hudobných projektoch, po boku významných muzikantov. Piesne interpretuje v 28 jazykoch sveta. V jej bohatom repertoári sa nachádzajú aj skladby zo židovskej hudobnej kultúry. Je vynikajúcou džezovou speváčkou a šansoniérkou. Natočila 5 CD platní a 1 LP platňu Vlak bez návratu so židovskými a rómskymi piesňami a modlitbami holokaustu. Jana Orlická dlhoročne aktívne spolupracuje aj s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave na rozvoji informovanosti o histórii židovskej kultúry na Slovensku. Aj počas druhého koncertu sa verejnosti predvedú talentovaní muzikanti, huslista Imrich Farkaš a klavirista Pavol Farkaš. Virtuóznu hru Imricha Farkaša mali možnosť obdivovať návštevníci mnohých kultúrnych podujatí u nás na Slovensku i v zahraničí. „Čarovné husle“ Imricha Farkaša tak opäť rozoznejú krásne židovské melódie.

Zviditeľnením a priblížením židovského kultúrneho dedičstva širokej verejnosti prostredníctvom realizácie koncertov i vzácnej výstavy diel izraelskej umelkyne vystrihovaných z papiera, sa vytvárajú predpoklady pre lepšie poznávanie  histórie a tradícií židovského obyvateľstva a tiež sa podporuje rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt v Galantskom regióne.

 

 

 

 

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.