Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Týždňa židovskej kultúry v novom termíne a na novom mieste, a to 24. septembra v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Podujatie sa pôvodne malo konať 22. septembra v Mestskom múzeu v Seredi. Ďakujeme za porozumenie.
Týždeň židovskej kultúry

 

Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry

 

 

OZNAM!!!

Galantské osvetové stredisko uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Týždňa židovskej kultúry v novom termíne a na novom mieste, a to 24. septembra v parku pri neogotickom kaštieli v Galante.

Podujatie, ktorá sa pôvodne malo uskutočniť dňa 22. 09. 2020 o 17.00 h v Mestskom múzeu v Seredi. Z dôvodu vydania zákazu konania verejných podujatí v Meste Sereď Krízovým štábom mesta Sereď na odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky do 30. septembra 2020 sa podujatie v Seredi nekonalo.

 

 


 

V Galantskom regióne sa každoročne pripájame k tým, ktorí v európskych krajinách vždy začiatkom septembra konajú spomienkové podujatia zamerané na prezentáciu židovského kultúrneho dedičstva. Tieto podujatia sú oslavou kreativity, spomienkou na históriu, sú prezentáciou hodnotných umeleckých artefaktov. Organizátorom podujatí bolo Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa  konali 10. septembra v Renesančnom kaštieli v Galante a 24. septembra v parku pri neogotickom kaštieli v Galante. Podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa realizovali za finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Podujatiami sa snažíme predstaviť naším obyvateľom bohatú židovskú kultúru a jej umeleckú jedinečnosť a chceme podporiť rozvoj židovskej kultúry, pretože židovské obyvateľstvo má v našom regióne hlboké tradície.

Publiku v Galante sa predviedlo zoskupenie Cimbal trio Dezidera Axmanna. V ich podaní si návštevníci vypočuli zmes krásnych židovských melódií. Cimbalista a hudobný pedagóg Dezider Axmann pochádza z Lučenca z muzikantskej rodiny. Hru na cimbal študoval na Konzervatóriu v Košiciach a v štúdiu pokračoval aj na Akadémii umení v Banskej  Bystrici. V roku 2000 založil koncertnú hudobnú formáciu, s ktorou absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí. Druhým hudobným hosťom na výnimočnom koncerte v Galante bolo zoskupenie pod názvom Farkaš duo, ktoré tvoria talentovaní muzikanti, huslista Imrich Farkaš a klavirista Pavol Farkaš. Vycibrená husľová technika a interpretačný fíling robia z Imricha Farkaša žiadaného koncertného umelca. V Renesančnom kaštieli Galante v premiére s klaviristom Pavlom Farkašom predviedli známe skladby židovskej hudobnej kultúry.

V parku pri neogotickom kaštieli v Galante sa v programe predstavila speváčka Jana Orlická s hudobným dopovodom. Jana Orlická je vynikajúca slovenská multižánrová speváčka, ktorá  pochádza z Banskej Bystrice a už takmer 25 rokov účinkuje na domácich i zahraničných pódiách v rôznych žánroch a hudobných projektoch, po boku významných muzikantov. Piesne interpretuje v 28 jazykoch sveta. V jej bohatom repertoári sa nachádzajú aj skladby zo židovskej hudobnej kultúry. Je vynikajúcou džezovou speváčkou a šansoniérkou. Natočila 5 CD platní a 1 LP platňu Vlak bez návratu so židovskými a rómskymi piesňami a modlitbami holokaustu. Jana Orlická dlhoročne aktívne spolupracuje aj s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave na rozvoji informovanosti o histórii židovskej kultúry na Slovensku.  Aj počas druhého galantského koncertu sa verejnosti predviedli talentovaní muzikanti, huslista Imrich Farkaš a klavirista Pavol Farkaš. Virtuóznu hru Imricha Farkaša mali možnosť obdivovať návštevníci mnohých kultúrnych podujatí u nás na Slovensku i v zahraničí. „Čarovné husle“ Imricha Farkaša tak opäť rozozneli krásne židovské melódie.

Súčasťou podujatia v Galante bola popri hudobnom programe aj výstava diel vystrihovaných z papiera izraelskej umelkyne Esther Shilo, ktorá sa narodila v  Tel Avive, avšak k našej krajine ju viažu rodinné a  priateľské vzťahy, pretože obaja jej rodičia pochádzali zo Slovenska, otec z Cífera a matka z obce Lula z  Levického okresu. Po tom, čo prežili holokaust na Slovensku, sa v roku 1948 vysťahovali do Izraela. Výstava trvala do 30. septembra 2020 a predstavila výber z jedinečnej a vzácnej kolekcie diel izraelskej umelkyne so slovenskými koreňmi, ktorá dodnes „kreslí“ nožnicami.

Zviditeľnením a priblížením židovského kultúrneho dedičstva širokej verejnosti prostredníctvom realizácie koncertov i vzácnej výstavy diel izraelskej umelkyne vystrihovaných z papiera, sa vytvárajú predpoklady pre lepšie poznávanie  histórie a tradícií židovského obyvateľstva a tiež sa podporuje rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt v Galantskom regióne.

 

 

 

 

 

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.