Galantské osvetové stredisko pripravilo v mesiaci september pozoruhodné kultúrno-spoločenské podujatia v rámci realizácie Týždňa židovskej kultúry v Galantskom regióne. Srdečne vás pozývame!
Týždeň židovskej kultúry v Galantskom regióne

Týždeň židovskej kultúry v Galantskom regióne

 

Galantské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pripravilo aj v tomto roku pozoruhodné podujatia v rámci realizácie Týždňa židovskej kultúry, ktoré charakterizuje punc výnimočnosti, sú prezentáciou histórie, tradícií a umeleckých hodnôt židovského kultúrneho dedičstva. Židovské obyvateľstvo má v našom regióne hlboké tradície, preto prostredníctvom podujatí Týždňa židovskej kultúry máme snahu podporiť rozvoj židovskej kultúry. Kultúrno-spoločenské podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa budú konať 22. septembra v Inovatechu v Sládkovičove a 30. septembra v Renesančnom kaštieli v Galante. Podujatia v rámci Týždňa židovskej kultúry sa realizujú za finančnej podpory Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Umeleckú jedinečnosť židovskej kultúry a originálne umelecké črty židovskej hudobnej tradície budú predvedené v zaujímavých nástrojových obsadeniach virtuóznymi zoskupeniami Farkaš duo, Dezider Axmann a priatelia a LHPmuzika. Popri hudobnom programe sa uskutoční v Sládkovičove aj originálna výstava diel vystrihovaných z papiera izraelskej umelkyne Esther Shilo, ktorá je  dcérou rodičov pochádzajúcich zo Slovenska, ktorí prežili holokaust. Výber z originálnej a vzácnej kolekcie diel izraelskej umelkyne so slovenskými koreňmi bude v Sládkovičove vystavený do 11. novembra 2022. Výstavu si osobne príde pozrieť aj autorka Esther Shilo a súčasťou jej návštevy v Sládkovičove dňa 28. septembra bude aj beseda so študentmi a verejnosťou.  

Zviditeľnením a priblížením židovskej kultúry verejnosti prostredníctvom realizovaných podujatí sa vytvoria predpoklady pre lepšie chápanie kultúrnych zvykov a tradícií tejto národnostnej menšiny.

V rámci Galantského regiónu a Trnavského kraja sú podujatia Týždňa židovskej kultúry jedinečnou ukážkou krásy židovského kultúrneho dedičstva. Sú významnými a verejnosťou vyhľadávanými kultúrno-spoločenským podujatiami, ktoré prinášajú výnimočné umelecké zážitky a nové poznávanie židovskej kultúry.

 

 

 

 


Realizované s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

 


 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia