Prezentáciu výtvarných prác detí a mládeže z XXXVIII. ročníka regionálnej súťaže Vesmír očami detí 2023 pripravilo Galantské osvetové stredisko.
Vesmír očami detí 2023

Vesmír očami detí 2023

 

Galantské osvetové stredisko bolo aj v roku 2023 realizátorom regionálneho kola XXXVIII. ročníka celoslovenskej tematickej výtvarnej súťaže detí a mládeže pod názvom Vesmír očami detí. Súťaž finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republikySlovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, pod ktorej odbornou garanciou sa XXXVIII. ročník uskutočnil. Deti a mládež opäť vytvorili zaujímavé kreatívne práce zachytávajúce najrozmanitejšie pohľady na vesmír. Hlavným zámerom súťaže bolo prehĺbiť u detí a mládeže kladný vzťah k výtvarnému prejavu, podporiť a rozvíjať ich tvorivé zručnosti.

Súťaž Vesmír očami detí je vyhlásená v piatich vekových kategóriách pre materské, základné a základné umelecké školy. V regionálnom kole bolo ocenených 25 výtvarných prác a ďalších 23 prác získalo čestné uznanie. Do celoslovenského kola súťaže tak bolo nominovaných za Galantský región 48 výtvarných prác, vytvorených kresbou, maľbou a zaujímavými kombinovanými technikami. 

Všetkým oceneným a zároveň postupujúcim autorom blahoželáme. Naše poďakovanie vyslovujeme pedagógom a  taktiež autorom za úsilie vynaložené pri príprave na výtvarnú súťaž Vesmír očami detí 2023.

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

VESMÍR OČAMI DETÍ

 

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -

 

Vesmír plný zázrakov - Elisabeth Personová - MŠ – Óvoda, Sídlisko Sever Galanta
Cesta na veselú planétu - Šimon Goruša - MŠ – Óvoda, Sídlisko Sever Galanta
Vo vesmíre - Alexandra Eliášová - MŠ, Sídlisko Nová doba Galanta
Moja raketa - Ella Lulovič - MŠ, Sídlisko Nová doba Galanta
Malvína Procházková - MŠ, Sídlisko SNP Galanta
Vesmír o mimozemšťanoch - Nela Rumanová - MŠ Budovateľská Sládkovičovo
Život vo vesmíre - Sofia Szalayová - MŠ Budovateľská Sládkovičovo
Matej Paška - MŠ, Sídlisko SNP Galanta
Vesmírny výskum - Michal Blanarovič - Občianske združenie „Usmiate slniečka v MŠ“, Sládkovičovo
Dievčenská vesmírna misia - Sofia Bujková - Občianske združenie „Usmiate slniečka v MŠ“, Sládkovičovo
Mačičkovské planéty - Dona Todorová - ZŠ Janka Matúšku Matúškovo
Planéty - Peter David Hatvani - ZŠ Janka Matúšku Matúškovo
Meduška vo vesmíre - Alexandra Farkašová - ZŠ Gejzu Dusíka Galanta
Cukríkový vesmír - Hanka Kičková - ZŠ Gejzu Dusíka Galanta
„Záhadný“ vesmír - Alex Gáspár - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka
Sám neviem - Peter Manczal - ZŠ Čierny Brod
„Cukríková“ oslava ufónov - Natália Nagyová - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka
Vesmír - Ninka Šúryová - ZŠ Gejzu Dusíka Galanta
Vesmír - Dorotka Schiffelová - ZŠ Gejzu Dusíka Galanta
Vesmír očami detí - Hana Vohláriková - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Farebný vesmír - Karolína Takácsová - ZŠ Janka Matúšku Matúškovo
Slnko a planéty - Tamara Horváthová - ZŠ Janka Matúšku Matúškovo
Pohľad na vesmír - Viktória Kubová - ZŠ, Sídlisko SNP Galanta
Planéta Omegu - Esther Hoferová - ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
Altey - Lenka Schmidtová - ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
Mimozemšťan - Valeriia Piatyhorets - ZŠ J.A.Komenského Sereď
Objav vo vesmíre - Daria Derkach - ZŠ J.A.Komenského Sereď
Vesmír - Natália Borkovičová - ZŠ s MŠ Šoporňa
„Vesmír“ - SYR - Krisztina Deák - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka
Vesmír za dverami - Laura Hofbauerová - ZŠ Lipóta Gregorovitsa s VJM Jelka
Život vo vesmíre - Viktoriia Pylyp - ZŠ J.A.Komenského Sereď
Prechádzka vesmírom - Daria Derkach - ZŠ J.A.Komenského Sereď
Pes vo vesmíre - Eliška Pašková - Základná umelecká škola Galanta
Vesmír v pohybe - Lilien Hegedűs - Základná umelecká škola Galanta
Na návšteve - Karolína Popelková - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Stretnutie s mimozemšťanom - Andrej Hubinák - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Život mimo Zeme - Eliška Gálová - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Slnečná sústava - Ladislav Kristián Maťašovský - Základná umelecká škola Galanta
Pohľad do vesmíru - Rebeka Kovács - Základná umelecká škola Galanta
Na Mesiaci - Adela Malchová - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Vesmírny príbeh - Zara Lukáčová - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Pohyblivý vesmír - Oskar Terneny - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Kamaráti ufozóni - Vivien Tomšová - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Zánik hviezdy - Branislav Lovecký - Základná umelecká škola Galanta
Vesmír - Viktória Kuzárová - Základná umelecká škola Galanta
Planéta vo vesmíre - Samuel Lovecký - Základná umelecká škola Galanta
Muchosinus Saturnus - Hana Cicáková - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)
Živočích z Jupiteru - Nataša Hubináková - Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Sereď (elokované pracovisko Pata)

Nežná revolúcia

Galéria umenia