Príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2022 veľa zdravia, šťastia a úspechov Vám v mene kolektívu Galantského osvetového strediska želá Mgr. Margita Knappová, riaditeľka GOS.
Vianočný a novoročný pozdravPríjemné prežitie vianočných sviatkov

a do nového roku 2022 veľa zdravia, šťastia a úspechov

Vám v mene kolektívu

Galantského osvetového strediska

želá

Mgr. Margita Knappová, riaditeľka GOS