V dňoch 6. - 31. júla 2021 pripravilo Galantské osvetové stredisko v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta.
Výstava diel členov Klubu výtvarníkov Galantská paletaVýstava diel členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta

 

Už takmer 20 rokov pôsobí pri Galantskom osvetovom stredisku Klub výtvarníkov Galantská paleta. Z veľmi úspešnej dlhoročnej spolupráce vzišlo množstvo krásnych zaujímavých výstavných prezentácií, workshopov, tvorivých stretnutí a tiež novátorských aktivít. V dňoch 6. - 31. júla 2021 pripravilo Galantské osvetové stredisko výstavu diel z tvorby členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta. Prostredníctvom tejto výstavnej prezentácie sa sprístupnila verejnosti tvorivá činnosť neprofesionálnych autorov a taktiež sa prispelo k podpore a rozvoju kultúrnych aktivít v meste Galanta. Jedenásť vystavujúcich umelcov – Pavel Kohút, Eva Králiková - Tóthová, Mária Lišková, Elena Chatrnúchová, Ingrid Antalecová, Adriana Decsiová, Ivan Takáč, Michal Slovák, Rozália Móriczová, Ing. Karol Dudás a František Tóth, predstavilo výber so svojej tvorby v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. V dielach vytvorených technikami ako sú maľba olejom, akrylom či temperou je dominantná téma prírody – krajinné scenérie s vodnými plochami, hory, lesy, rozkvitnuté lúky sú doplnené pozoruhodných kvetinovými zátišiami. Výstavné prezentácie aktivizujú umelcov k novým výtvarným činnostiam, sú motivujúcim prvkom pre umelcov a podporujú tiež výmenu názorov a skúseností. Galantské osvetové stredisko svojou činnosťou v oblasti neprofesionálneho výtvarníctva a výstavníctva umožňuje verejnosti nazrieť do kreatívneho sveta výtvarného umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia