Prezentáciu výtvarných prác z regionálneho kola medzinárodnej súťaže Žitnoostrovské pastelky 2022 pripravilo Galantské osvetové stredisko.
Žitnoostrovské pastelky 2022 - okresné kolo výtvarnej súťaže

 


Žitnoostrovské pastelky 2022

 

Farebné pastelky sú unikátnym nástrojom na zobrazenie prvých výtvarných stvárnení a vizualizácií sveta ľudí vnímaného detskou osobnosťou. Nakresliť čiaru, potom ďalšiu a ďalšiu, pridať farebnú plochu, jednu, dve a biely výkres sa zmení na pestrofarebnú záhradu s domčekom. Vznikajú krásne kreatívne dielka malých umelcov, z ktorých vyžaruje čistá detská duša a radosť zo života. Výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku je venovaná aj medzinárodná súťaž pod názvom Žitnoostrovské pastelky. Realizátorom regionálneho kola súťaže pre Galantský región je tradične Galantské osvetové stredisko. Ústredné medzinárodné kolo súťaže sa koná v Dunajskej Strede. Záštitu nad XXIII. ročníkom súťaže Žitnoostrovské pastelky aj v tomto roku prevzal župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Prostredníctvom výtvarnej súťaže sa umožňuje deťom vyjadriť svoje zážitky a predstavy, prezentuje sa výtvarný prejav detí predškolského veku a spontánne vyjadrovacie prostriedky tohto vývinového obdobia detí. Súťaž inšpiruje a motivuje detskú výtvarnú tvorivosť a podporuje uvedomelé vedenie talentovaných detí predškolského veku. V tomto roku bolo z Galantského regiónu do ústredného medzinárodného kola súťaže nominovaných v dvoch kategóriách 23 výtvarných prác. Všetkým malým tvorcom blahoželáme k postupu a želáme mnoho krásnych a nápaditých dielok nakreslených pastelkami.

 

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do ústredného medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO MEDZINÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIA

 

 

 

Vanesa Kordová - Materská škola Sídlisko SNP Galanta, elokované pracovisko Úzka - II.A kategória
Laura Kordová - Materská škola Sídlisko SNP Galanta, elokované pracovisko Úzka - I.A kategória
Natália Šavelová - Materská škola Clementisove sady Galanta - I.A kategória
Laura Husáriková - Materská škola Sídlisko SNP Galanta, elokované pracovisko Úzka - II.A kategória
Robin Varga - Materská škola-Óvoda Matúškovo - II.A kategória
Teo Toma - Materská škola-Óvoda Matúškovo - I.A kategória
Anna Šúryová - Galanta - I.A kategória
Artúr Hanák - Materská škola-Óvoda Matúškovo - I.A kategória
Anna Šúryová - Galanta - I.A kategória
Viktória Prokopecová - Materská škola-Óvoda Matúškovo - I.A kategória
Nina Lukáčová - ZŠ s MŠ Matúškovo - II.A kategória
Elisa Smolderen - ZŠ s MŠ Matúškovo - II.A kategória
Ladislav Dobrucký - Materská škola-Óvoda Matúškovo - I.A kategória
Peter Izsóf - ZŠ s MŠ Matúškovo - II.A kategória
Lucia Ročkárová - Materská škola Clementisove sady Galanta - I.A kategória
Richard Volčko - Materská škola Clementisove sady Galanta - I.A kategória
Patrik Horváth - Materská škola-Óvoda Matúškovo - I.A kategória
Martin Juhás - Materská škola Sídlisko SNP Galanta - I.A kategória
Timea Vargová - Materská škola Sídlisko SNP Galanta - I.A kategória
Emma Szabová - Materská škola - Óvoda Matúškovo - I.A kategória
Liliana Prokopecová - Materská škola-Óvoda Matúškovo - II.A kategória
Nina Lukáčová - ZŠ s MŠ Matúškovo - II.A kategória
Elisa Smolderen - ZŠ s MŠ Matúškovo - II.A kategória

Nežná revolúcia

Galéria umenia