Galantské osvetové stredisko uskutoční dňa 30. júna 2023 v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante festival citarovej hudby pod názvom Zlaté struny citary. Srdečne vás pozývame!
Zlaté struny citary – festival citarovej hudby

 

Zlaté struny citary

– festival citarovej hudby

 

Ľudová hudobná kultúra sa udržiava na Slovensku prostredníctvom činorodej práce súborov, ľudových hudieb či sólistov, ktorí túto tradíciu odovzdávajú z generácie na generáciu. Významné postavenie medzi tradičnými ľudovými hudobnými nástrojmi má aj citara. So zámerom uchovávania, oživovania a šírenia ľudovej hudobnej tradície prezentovanej citarami a citarovou hudbou a jej sprostredkovania verejnosti a mladej generácii, uskutoční Galantské osvetové stredisko dňa 30. júna 2023 v parku pri Neogotickom kaštieli v Galante festival citarovej hudby pod názvom Zlaté struny citary. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

S realizáciou hudobných festivalov má Galantské osvetové stredisko bohaté skúsenosti, dlhoročne zameriava svoju činnosť na oživovanie ľudových zvyklostí, podporuje a rozvíja svojou činnosťou folklórne tradície a ľudovú hudobnú kultúru.

Významným prínosom realizovaného festivalu bude podpora citarovej hudby interpretovanej sólistami i súbormi a rozvoj ľudovej hudobnej kultúry, krásnych hudobno-folklórnych tradícií a jedinečná prezentácia citary a citarovej hudby.

Obohatením podujatia bude možnosť pre záujemcov - začiatočníkov i pokročilých pred festivalom pozrieť si zblízka rôzne druhy citár a pod dohľadom skúsených citaristov si aj hru na týchto nástrojoch vyskúšať, čím chceme hlavne mladšej generácii priblížiť čaro a krásu citár.

Prostredníctvom hudby interpretovanej na citare sa umožní verejnosti poznávať ľudová hudobná kultúra a prehĺbiť pozitívny vzťah k bohatému folklórnemu dedičstvu. Uchovávanie ľudovej hudobnej tradície a jej oživovanie významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia