Domov | Záujmová umelecká činnosť

 

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - 2. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaže detí a mládeže s environmentálnym zameraním realizovanej pri príležitosti 52. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2022 - NOVÉ!!!

 

Zoznam autorov a prác ocenených v celoslovenskej výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaži - KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - 2. ročník - Vyhodnotenie

 

   KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - KATALÓG NA STIAHNUTIE

 

VÝTVARNÉ, FOTOGRAFICKÉ A LITERÁRNE PRÁCE

OCENENÉ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -

 

 

  Krásy našej prírody 2022 - propozície

  Krásy našej prírody 2022 - prihláška 

        

               Krásy našej prírody 2022 - plagát 

 


 

 

O CENU DOMINIKA TATARKU 2022

- XIX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže - NOVÉ!!!


   O CENU DOMINIKA TATARKU 2022 - propozície

 

 

 


 

 

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2021

- celoslovenská literárna súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov


   O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2021 - propozície

   O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2021 - prihláška

 

 

 

 


 

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021 

 

   Zoznam autorov a prác ocenených v celoslovenskej výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaži - KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - Vyhodnotenie

 

   KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - KATALÓG NA STIAHNUTIE

 

 

VÝTVARNÉ, FOTOGRAFICKÉ A LITERÁRNE PRÁCE

OCENENÉ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -

 

 

 

  Krásy našej prírody 2021 - propozície

  Krásy našej prírody 2021 - prihláška 

        

               Krásy našej prírody 2021 - plagát 

 


 

 

O CENU DOMINIKA TATARKU 2021

- XVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaž


   O CENU DOMINIKA TATARKU 2021 - propozície

 

 

 


 

 

LITERÁRNY ZVOLEN 2019

- výberové kolo 26. ročníka celoslovenskej súťaže literárnej tvorby pre Trnavský kraj


  LITERÁRNY ZVOLEN 2019 - propozície

 

 

 


 

 

O CENU DOMINIKA TATARKU 2016

- XIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaž


   O CENU DOMINIKA TATARKU 2016 - propozície

 

 

 


 

 

LITERÁRNY ZVOLEN 201

- krajské kolo celoštátnej súťaže literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov


  LITERÁRNY ZVOLEN 2014 - propozície

 

 

 

O CENU DOMINIKA TATARKU 2014

- XII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže  


   O CENU DOMINIKA TATARKU 2014 - propozície

 

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia