Domov | Záujmová umelecká činnosť

 

 

PROPOZÍCIE A VYHODNOTENIA

VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ - ROK 2023

 

 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2023 - 19. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja - NOVÉ!!!

 

  Farebný svet Rómov 2023 - propozície

 

 


 

 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2023

- XXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže - NOVÉ!!! 

 

 

  Gorazdovo výtvarné Námestovo - propozície 2023

 

  Súhlas so spracovaním osobných údajov – maloletí žiaci

  Súhlas so spracovaním osobných údajov – plnoletí žiaci

 

 


 

 

 

JA A MOJE OBĽÚBENÉ KVETY - 21. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta - NOVÉ!!!

 

 

  JA A MOJE OBĽÚBENÉ KVETY 2023 - propozície

 

 

 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2023

- 19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže - NOVÉ!!!

 

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - propozície 2023

 

Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2023 - propozíció

 

 

 


 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2023 - XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže - NOVÉ!!!


 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

VESMÍR OČAMI DETÍ

 

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -

 

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2023 - propozície

 

                       

 

 


 

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2023 - XXIV. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku - NOVÉ!!!

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do ústredného medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO MEDZINÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIA

 

 

Žitnoostrovské pastelky 2023 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 

  


 

 

ROK 2022

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - 2. ročník výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaže detí a mládeže s environmentálnym zameraním realizovanej pri príležitosti 52. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2022

 

 

Zoznam autorov a prác ocenených v celoslovenskej výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaži - KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - 2. ročník - Vyhodnotenie

 

    KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - KATALÓG NA STIAHNUTIE

 

VÝTVARNÉ, FOTOGRAFICKÉ A LITERÁRNE PRÁCE

OCENENÉ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -


 

 

  Krásy našej prírody 2022 - propozície

  Krásy našej prírody 2022 - prihláška 

        

               Krásy našej prírody 2022 - plagát

 

 

 

 


 

 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2022 - 18. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja

 

  Farebný svet Rómov 2022 - propozície

 

 

 


 

 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2022

- XXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIA

 

 

  Gorazdovo výtvarné Námestovo - propozície 2022

 

 

 


 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 - 59. ročník okresnej tvorivej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby


Výtvarné spektrum 2022 - propozície súťaže

 

 

 


 

 

JA A MOJE FAREBNÉ SNY - jubilejný 20. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta

 

   Ja moje farebné sny - vyhodnotenie výtvarnej súťaže 

 

 

 

 

JA A MOJE FAREBNÉ SNY

jubilejný 20. ročník súťaže výtvarných prác

žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta

- VIRTUÁLNA PREZENTÁCIA

 

 

  JA A MOJE FAREBNÉ SNY 2022 - propozície

 

 

 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2022

- 18. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2022 - výsledková listina

 

   Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2022 - Eredmények

 

 Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku

ocenených prác z medzinárodnej výtvarnej

súťaže detí a mládeže

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2022

- virtuálna prehliadka

 

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - propozície 2022

 

Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2022 - propozíció

 

 

 


 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2022 - XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže


 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

 Pozývame vás na prehliadku výtvarných prác detí a mládeže

z regionálnej postupovej súťaže Vesmír očami detí 2022.

Vesmír očami detí 2022 - virtuálna prehliadka

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2022 - propozície

 

 

 


 

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2022 - XXIII. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do ústredného medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO MEDZINÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIAŽitnoostrovské pastelky 2022 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 

 


 

 


 

ROK 2021

 

 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - výtvarná, fotografická a literárna súťaž detí a mládeže s environmentálnym zameraním realizovaná pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane Deň Zeme 2021

 

   Zoznam autorov a prác ocenených v celoslovenskej výtvarnej, fotografickej a literárnej súťaži - KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - Vyhodnotenie

 

   KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY - KATALÓG NA STIAHNUTIE

 

 

VÝTVARNÉ, FOTOGRAFICKÉ A LITERÁRNE PRÁCE

OCENENÉ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY

- VIRTUÁLNA GALÉRIA -

 

 

 

  Krásy našej prírody 2021 - propozície

  Krásy našej prírody 2021 - prihláška 

        

               Krásy našej prírody 2021 - plagát

 

 


 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2021 - 17. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja

 

  Farebný svet Rómov 2021 - vyhodnotenie

 

Ocenené práce si môžete prezrieť aj vo virtuálnej galérii Galantského osvetového strediska. 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2021 - VIRUÁLNA GALÉRIA

 


  Farebný svet Rómov 2021 - propozície 


 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021 - 58. ročník okresnej tvorivej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby


Výtvarné spektrum 2021 - propozície súťaže

 

Výtvarné spektrum 2021 - identifikačný štítok

 

 

Pre zjednodušenie prihlasovania účastníkov do súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM, je k dispozícii video, ktoré je návodom ako sa do súťaže prihlásiť.

https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

 

 


 

 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2021

- XXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže

zameranej na národnú históriu

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

 

VÝTVARNÉ PRÁCE

POSTUPUJÚCE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA SÚŤAŽE

- VIRTUÁLNA GALÉRIA

 


  Gorazdovo výtvarné Námestovo - propozície 2021

 

 

 


 

 

JA A MOJE FAREBNÉ SNY - jubilejný 20. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta

 

  JA A MOJE FAREBNÉ SNY 2021 - propozície

 

 

 


 

 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2021

- 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2021 - výsledková listina

 

   Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2021 - Eredmények

 

 

 

Galantské osvetové stredisko vás pozýva na virtuálnu prehliadku ocenených a ďalších vybraných prác z medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2021

- virtuálna prehliadka

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - propozície 2021

 

Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2021 - propozíció

 

 

 


 

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže   Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže 

  

Galantské osvetové stredisko vás srdečne pozýva na prehliadku malých „vesmírnych umeleckých diel“ z regionálnej postupovej súťaže Vesmír očami detí 2021.

Vesmír očami detí 2021 - virtuálna prehliadka

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 - propozície

 

 

 


 

 

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2021 - XXII. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 

 

Zoznam autorov a prác postupujúcich z regionálneho kola do ústredného medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

 

 

Z postupujúcich výtvarných prác zostavilo Galantské osvetové stredisko virtuálnu výstavnú prezentáciu, na prehliadku ktorej vás srdečne pozývame.

 

Žitnoostrovské pastelky 2021 - virtuálna prehliadka

 

 

Žitnoostrovské pastelky 2021 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 

 

 

 


 

ROK 2020

 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2020 - 16. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja 

 

  Farebný svet Rómov 2020 - vyhodnotenie

 

Ocenené práce si môžete prezrieť aj vo virtuálnej galérii Galantského osvetového strediska. 

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk/novinky/farebny-svet-romov-2020

 

 

  Farebný svet Rómov 2020 - propozície

 

 

 


 

 

JA A MOJE FAREBNÉ SNY - jubilejný 20. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta 

 

  JA A MOJE FAREBNÉ SNY 2020 - propozície

 

 

 


 

 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2020

- XXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže

zameranej na národnú históriu  

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich do celoslovenského kola výtvarnej súťaže


Gorazdovo výtvarné Námestovo - propozície 2020

 

 

 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2020

- 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže  

 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2020 - výsledková listina

 

    Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2020 - Eredmények

 

 

 

!!! OZNAM !!!

Uzávierka prijímania výtvarných prác

do medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2020  

sa predlžuje do 10. mája 2020.

 

Dôležitou novinkou v čase prerušenia školského vyučovania je posielanie výtvarných prác do súťaže elektronickou formou.

Doma vytvorené výtvarné práce si môžete naskenovať alebo odfotiť a následne ich zašlite vo formáte jpg na emailovú adresu:

osveta_galanta [at] zupa-tt [dot] sk

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - propozície 2020

 

Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2020 - propozíció

 

 

 


 

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2020 - XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže    Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže 


 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2020 - propozície

 

 

 


 

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2020 - XXI. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku  

 

Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola
              do medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

Žitnoostrovské pastelky 2020 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 


 

 

 


 

ROK 2019

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2019 - 15. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja 

 

  Farebný svet Rómov 2019 - vyhodnotenie

 

 

 

  Farebný svet Rómov 2019 - propozície

 

 

 


 

 

JA A NAŠA HISTÓRIA - 19. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta 

 

 

 

 

  JA A NAŠA HISTÓRIA 2019 - propozície

 

 

 


 

 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2019

- XXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže

zameranej na národnú históriu 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich do celoslovenského kola výtvarnej súťaže


Gorazdovo výtvarné Námestovo - propozície 2019

 

 

 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2019

- 15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže 

 

 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2019 - výsledková listina

 

    Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2019 - Eredmények

 

 

 

 

 

 

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - propozície 2019

 

Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2019 - propozíció

 

 

 


 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2019 - XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže    Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže 


 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2019 - propozície

 

 

 


 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 - XXII. ročník okresnej tvorivej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 


Výtvarné spektrum 2019 - propozície súťaže

Výtvarné spektrum 2019 - prihláška  

Výtvarné spektrum 2019 - identifikačný štítok

 

 

 


 

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2019 - XX. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 

 

Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola
              do medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

Žitnoostrovské pastelky 2019 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 

 

 


 

ROK 2018

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2018 - 14. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja 

 

  Farebný svet Rómov 2018 - vyhodnotenie

 

  Farebný svet Rómov 2018 - propozície

 

 


 

 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2018

- XXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže

zameranej na národnú históriu  

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich do celoslovenského kola výtvarnej súťaže


Gorazdovo výtvarné Námestovo - propozície 2018

 

 


 

 

JA A NAŠE KRÁSNE SLOVENSKO - 18. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta 

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže a pozvánka

 

  JA A NAŠE KRÁSNE SLOVENSKO 2018 - propozície

 

 

 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2018

- 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2018 - výsledková listina

 

    Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2018 - Eredmények

 

 

 

 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - propozície 2018

 

Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2018 - propozíció

 

 


 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2018 - XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže    Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže 


 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2018 - propozície

 

 

 


 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 - XXI. ročník okresnej tvorivej súťaže meprofesionálnej výtvarnej tvorby 


Výtvarné spektrum 2018 - propozície súťaže

Výtvarné spektrum 2018 - prihláška  

Výtvarné spektrum 2018 - prihláška LOGO

  

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2018 - 19. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 

 

Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola
              do medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

Žitnoostrovské pastelky 2018 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 

 

 


 

 

PROPOZÍCIE A VYHODNOTENIA

VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ - ROK 2017

 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2017 - 13. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja

 

  Farebný svet Rómov 2017 - vyhodnotenie

 

  Farebný svet Rómov 2017 - propozície

 

 

 


 

 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2017

- XXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže

zameranej na národnú históriu

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich do celoslovenského kola výtvarnej súťaže


Gorazdovo výtvarné Námestovo - propozície 2017

 

 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2017

- 13. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže 

 

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2017 - výsledková listina

 

    Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2017 - Eredmények

 

 

 


Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - propozície 2017

 

Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2017 - propozíció

 

 

 


 

 

 

JA A MÔJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ ŠPORT - 17. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta 

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže a pozvánka 

  JA A MÔJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ ŠPORT 2017 - propozície

 

 


 

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2017 - XXXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže   Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže


 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2017 - propozície

 

 

 


 

 

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2017 - 18. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša, PhD. 

 

Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola
              do medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

Žitnoostrovské pastelky 2017 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 

 

 

 


 

PROPOZÍCIE A VYHODNOTENIA

VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ - ROK 2016

 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2016 - 12. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja

 

  Farebný svet Rómov 2016 - vyhodnotenie krajskej súťaže 

 

 

 


 


GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2016

- XXI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže

zameranej na národnú históriu


Gorazdovo výtvarné Námestovo - propozície 2016

 

 

 


 

 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2016 

- 12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2016 - výsledková listina

 

    Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2016 - Eredmények

 

 

 


Proti škodlivým závislostiam bez hraníc - propozície 2016

 

Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2016 - propozíció

 

 

 


 

 

JA - OCHRANCA PRÍRODY - 16. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta 

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže a pozvánka

 

  JA - OCHRANCA PRÍRODY 2016 - propozície

 

 


 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2016 - výsledky z okresného kola    

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola do celoslovenského kola výtvarnej súťaže


VESMÍR OČAMI DETÍ 2016 - propozície

 

 


 

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2016 - 17. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša, PhD. 

 

Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola
              do medzinárodného kola výtvarnej súťaže

 

Žitnoostrovské pastelky 2016 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 

 


PROPOZÍCIE A VYHODNOTENIA

VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ - ROK 2015

 

 

TEXTILNÁ TVORBA 2015 - celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby  

 

   Textilná tvorba 2015 - propozicie

 

   Textilná tvorba 2015 - prihláška

 

 


 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2015 - 11. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja  

  Farebný svet Rómov 2015 - vyhodnotenie krajskej súťaže 

 

 

 


 

 

ZELENÝ SVET 2015

- 20. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

 

   Zelený svet 2015 - propozície

   Zelený svet 2015 - propozície (str.2)

   Zelený svet 2015 - prihláška


 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2015

- 11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

 

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2015 - výsledková listina 

 

 

 

 


 

 

JA A MÔJ SEN O MORI - 15. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže a pozvánka  

 

 


 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2015 - výsledky z okresného kola 

 

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola
              do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 

LOGO súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2015

 

   LOGO súťaže Vesmír očami detí 2015 - propozície výtvarnej súťaže 

 

 


 

 

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2015 - 16. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša, PhD. 

 

Žitnoostrovské pastelky 2015 - propozície medzinárodnej súťaže

 

 


 

 

PROPOZÍCIE A VYHODNOTENIA

VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ - ROK 2014

 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2014 - 10. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja  

  Farebný svet Rómov 2014 - vyhodnotenie krajskej súťaže

 

 


 

 

GALANTA - MOJE MESTO 

Výtvarná súťaž o najlepší návrh poštovej známky

   Galanta - moje mesto - vyhodnotenie

 

Výtvarné práce budú vystavené v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante

v dňoch 7.-9. augusta 2014, počas konania XXX. Galantských trhov.

 

 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2014 

- 10. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže


   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2014 - výsledková listina

   Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2014 - Eredmények

 

 


 

 

JA A MÔJ VESELÝ CIRKUS - 14. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta 

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže a pozvánka

 

 


 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2014 - vyhodnotenie celoslovenského kola 

   Vesmír očami detí 2014 - víťazné práce - celoslovenské kolo súťaže

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2014 - výsledky z okresného kola

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola

              do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 


 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2013 - 9. ročník výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti Trnavského kraja

  Farebný svet Rómov 2013 - vyhodnotenie krajskej súťaže

 

 


 

 

PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM BEZ HRANÍC 2013

   Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 2013 - výsledková listina

   Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen 2013 - Eredmények

 

 

 


 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2013 - vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže

  Vesmír očami detí 2013 - víťazné práce - celoslovenské kolo súťaže

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ 2013

   Zoznam autorov a prác postupujúcich z okresného kola

              do celoslovenského kola výtvarnej súťaže

 

 


 

JA A MÔJ RODNÝ KRAJ - 13. ročník výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže a pozvánka

 

 


 

 

FAREBNÝ SVET RÓMOV 2012

  Farebný svet Rómov 2012 - vyhodnotenie celoslovenskej súťaže

 

Nežná revolúcia

Galéria umenia