Domov | Verejné informácie

Zmluvy

Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
37/2012 Slovak Telekom, a.s. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - zmluva 0,00 EUR
36/2012 Miroslav Krajčovič Vianočná výstava diel - spolupráca pri zabezpečení podujatia 20,00 EUR
35/2012 Anna Farkašová Vianočná výstava diel - spolupráca pri zabezpečení podujatia 40,00 EUR
34/2012 Juraj Pekarovič príprava projektových zámerov 2013 30,00 EUR
33/2012 Anna Farkašová spolupráca pri zabezpečení podujatia - memoriál J. Červenku 2012 180,00 EUR
32/2012 Tibor Knap drevené výstavné panely - renovácia 250,00 EUR
31/2012 Erika Audiová spolupráca pri zabezpečení podujatia - memoriál J. Červenku 2012 180,00 EUR
30/2012 Ing. Magdaléna Szalayová Džezový memoriál J. Červenku - spolupráca pri realizácii - fotodokumentácia 150,00 EUR
29/2012 Mgr. Andrej Popluhár Džezový memoriál J. Červenku - spolupráca pri realizácii 350,00 EUR
28/2012 Peter Madarász Džezový memoriál J. Červenku - spolupráca pri realizácii 350,00 EUR
27/2012 Anna Farkašová multikultúrny festival - spolupráca pri realizácii 120,00 EUR
26/2012 Erika Audiová multikultúrny festival - spolupráca pri realizácii 135,00 EUR
25/2012 Tibor Knap renovácia inventáru GOS 250,00 EUR
24/2012 Mgr. Andrej Popluhár kultúrny kalendár 2013 150,00 EUR
23/2012 Milan Vontszemű realizácia výstavy - kult. program 80,00 EUR

Nežná revolúcia

Galéria umenia